Bitcoin Group Bias Illusion Authority


Som diskuterades i föregående artikel om fördomar kan vi förstå några av missuppfattningarna kring Bitcoin genom att titta på olika kognitiva fördomar och deras effekt på människors förståelse av bitcoin tillgången och Bitcoin nätverket.

”En kognitiv fördom är ett systematiskt mönster för avvikelse från norm eller rationalitet i bedömningen. Individer skapar sin egen ”subjektiva verklighet” utifrån sin uppfattning av input. En individs konstruktion av verkligheten, inte den objektiva insatsen, kan diktera deras beteende i världen. ” –Wikipedia

.Source link