Bitcoin Adoption och Puerto RicoÅr 2017 var jag perifert medveten om existensen av Bitcoin som en idé, även om det förblev okänt för mig som ett globalt fenomen. Jag hade ännu inte lärt mig om Bitcoin som det antibräckliga och suveräna monetära systemet som kan konkurrera globalt i stor skala med den amerikanska dollarn – som den politiska ekonomiska världsbilden grundad i anarkokapitalistiska, ”cypherpunk”-filosofier om makt, värde, individuell autonomi och mutualistisk gemenskap. suveränitet. Under tiden förblev jag okunnig om Bitcoins österrikiska skolmotstånd mot keynesiansk finans- och penningpolitik, såväl som den heliga statusen för modern monetär teori i global styrning, USA:s statskonst och akademiska kretsar. Under 2017 visste jag bara att det var ett verktyg som mina libertarianska vänner samlade på sig genom att köra en server i sina hem (vad jag senare lärde mig är den process som kallas ”gruvdrift”) och sedan sparade eller spenderade som datoriserade, immateriella blockkedjekontanter på internet.

.Source link