Amerikanska tillsynsmyndigheter för att klargöra hur banker kan engagera sig med Bitcoin n 2022  • Amerikanska banker kommer att vara beväpnade med större reglerande klarhet om hur de kan engagera sig med Bitcoin och kryptovaluta.
  • Fed, FDIC och OCC planerar att publicera riktlinjer för finansiella institutioner som vill erbjuda tjänster i tillgångsklassen.
  • Laget av tillsynsmyndigheter har analyserat förvaring, lån med säkerhet i bitcoin, betalningar, köp och försäljning samt innehav av BTC på bankernas balansräkningar.

Ett team av amerikanska byråer planerar att klargöra hur bankinstitutioner skulle kunna engagera sig med bitcoin och kryptovaluta under nästa år, enligt ett gemensamt uttalande som publicerades den 23 november.

Styrelsen för Federal Reserve (Fed), Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) och Office of the Comptroller of the Currency (OCC) sa att de inser de potentiella möjligheter Bitcoin kan ge banker, deras kunder och finansiellt system. Men de syftar till att ge klarhet för att främja ”kundskydd” och ”efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.”

.Source link