Amerikanska senatorer ändrar Bitcoin-rapporteringsförändringar i infrastrukturförslaget  • Ett tvådelat team av amerikanska senatorer presenterar ett lagförslag för att begränsa skatterapporteringsregler som finns i infrastrukturpropositionen, som kommer att bli lag idag.
  • Infrastrukturpropositionens text utökar kontantfokuserad sektion 6050I för att överväga kryptovalutatransaktioner.
  • ”Det nya lagförslaget innehåller en bestämmelse som skulle göra det retroaktivt till undertecknandet av infrastrukturpropositionen,” rapporterade Bloomberg.

Amerikanska senatorer Ron Wyden, ordförande för senatens finanskommitté, och Cynthia Lummis presenterar ett lagförslag för att ändra skatterapporteringskraven i infrastrukturlagstiftningen som ska bli lag den 15 november, Bloomberg rapporterad.

”Det nya lagförslaget, vars text erhölls av Bloomberg News, syftar till att åsidosätta en bestämmelse i infrastrukturlagstiftningen som investerare i kryptovaluta säger är alltför bred och skulle hämma tillväxten av digitala valutor”, enligt rapporten.

I september skulle en skatteändring som infördes i infrastrukturpropositionen kräva att amerikanska personer som tar emot över 10 000 dollar i bitcoin och kryptovaluta ska rapportera avsändarens personliga information till Internal Revenue Service (IRS), vilket utökar bestämmelserna i avsnitt 6050I som för närvarande endast gäller kontanttransaktioner .

.Source link