90 % av alla 21 miljoner bitcoin har utvunnitsÖver 90 % av den totala mängden bitcoin som någonsin kommer att finnas har redan utvunnits, enligt data från Clark Moody Bitcoin Dashboard. När det monetära nätverket utvecklas i medvetenhet och användning över hela världen, vilket underblåser en ökad efterfrågan på BTC, kan en plötslig och robust utbudschock bli oundviklig.

Bitcoin-nätverket, den enda formen av digitala kontanter som lyckas lösa problemet med dubbla utgifter på ett korrekt distribuerat och tillitslöst sätt, upprätthåller ett utbudstak på 21 miljoner mynt genom sitt konsensusprotokoll, som drivs av tiotusentals noder över hela världen.

.Source link